Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on erittäin yleinen ongelma. Sen oireena on kiertävä tai kallistava voimakas huimaus, joka liittyy pään asennon muutokseen. Usein oireet alkavat aamulla vuoteessa kylkeä kääntäessä tai noustessa. Huimausoire kestää muutamia kymmeniä sekunteja. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa on kysymys korvan tasapainoelimessä olevien kalkkikiteiden joutumisesta pois oikeasta paikastaan.

Tasapainon lähtökohtana on näköaistin, lihaksiston ja nivelten sekä tasapainoelinten kaarikäytävien aivoihin tuottama tieto liikkeistä. Ihmisen korvassa on kolme kaarikäytävää.
Asentohuimaustutkimuksen tarkoituksena on paikantaa, missä käytävässä ongelma esiintyy ja kohdistaa korjaava asentohoito juuri siihen. Asentohoidossa kidehiukkaset saadaan liikesarjojen avulla siirtymään oikeaan paikkaansa, jolloin oireet häviävät.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Tapani Rahko on kouluttanut fysioterapeutteja testaamaan ja ohjaamaan asentohuimauksen hoitoa. Tutkimuksessa seurataan asiakkaan kävelyä ja käännöksiä normaalioloissa. Tutkimiseen kuuluu myös haastattelu, koska huimaukseen saattaa liittyä esim. perinnöllisiä syitä tai niska-hartiaseudun ongelmia.

Rahkon mukaan asiakasta ei välttämättä huimaa, vaikka ongelma on olemassa. Tyypillisiä hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen viittaavia löydöksiä ovat esim. autopahoinvointi, korkeanpaikan kammo, epävarmuus portaita alas mennessä jne. Oireiksi on myös liitetty luki –häiriö ja levottomuus. Nämä oireet voivat johtua myös muista sairauksista, mutta hyvänlaatuinen asentohuimaus kannattaa testata, koska se käy helposti.

Asentohoidolla saa selkeän helpotuksen hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen oireisiin. Hoidon kohdentaminen on tärkeää,