Manuaalinen terapia

Manuaalisessa terapiassa pääpaino on asiakkaan hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimisessa, niiden toiminta-häiröiden ehkäisemisessä ja korjaamisessa.
Manuaaliseen käsittelyyn kuuluu mm. pehmytosakäsittelyt, nivelten mobilisointi ja manipulointi.

Faskia -käsittelyt ovat lihaskalvojen käsittelyä käsin tai apuvälineillä tehtävillä menetelmillä tai LymphaTouch -laitteella. Fascioiden vaikutus kehon liikeketjuihin on olennainen ja siksi ne vaikuttavat liikkumiseemme. Faskioiden joustavuutta voidaan parantaa myös erilaisin liikeharjoituksin.

The Integrated Systems Model (ISM) for pain and disability
(Lee & Lee )

Miten voimme tietää onko asiakkaan lantionseudun vaivan syy lantiorenkaan toimintahäiriössä vai onko se seurausta häiriöstä jossakin muualla, vaikkapa jalassa tai rintakehässä? Usein toiminnan häiriöitä on useammalla alueella. Mistä päättelemme lähdemmekö hoitamaan ensin niskaa, olkapäätä, jalkaa vai rintakehää?

ISM viitekehyksessä asiakkaan tutkimisessa pyritään löytämään ensisijainen tekijä, joka estää asiakasta suorittamasta hänelle sillä hetkellä tärkeää tehtävää tai joka aiheuttaa kipua.

Tämän toimintahäiriön korjaaminen parantaa samalla muita kehon kuormituksen ongelmia. Tietoisen, yksilöllisen harjoittelun avulla koko kehon käyttö paranee.

Fysioterapian tutkimista ja hoitoa sekä harjoittelua mietitään sellaisen tehtävän tai suorituksen valossa, joka on asiakkaalle tärkeä. Aivoissa voi muodostua uusia neuroplastisia hermoverkkoja ja näin luodaan mahdollisuus koko kehon optimaaliselle toiminnalle.Tutkiminen kirjataan graafiseen palapeliin, mikä auttaa kliinistä päättelyä.

Fysioterapeutin työkalupakissa on paljon eri menetelmiä, tekniikoita ja keinoja millä asiakasta hoidetaan ja ohjataan harjoittelua. Tavoitteena kivuton, sujuva liikesuoritus.